شناسه : 5556
یکشنبه, 06/07/1395 - 09:47
نویسنده : webmaster
استان تهران-ﺑﺎﻫﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻆﺎﻣﻲ ، ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﻣﺪاﺭﻱ ﺑﺴ

ﺭﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪﺱ ﺑﺎﺣﻀﻮﺭ ﺑﺴﻴﺠﻴﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﭼﻚ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات: ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮﭼﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ  ﻭﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺩﺭﺳﭙﺎﻩ ﻗﺮﭼﻚ ﺣﺎﺝ اﻗﺎﻋﺒﺪالله ﭘﻮﺭﻭﻧﻴﺰاﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻌﺰﺯﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﺎﺝ اﻗﺎاﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺑﻂﻮﺭﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ اﻳﻦ ﺭﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﻆﺎﺭﺕ ﺩاﺷﺘﻨﺪ.
در راستای برگزاری این رزمایش؛به اهمیت موضوعاتی نظیر:نماز جماعت،مسایل شرعی،ارتقاء معنویت وروحانیت،مباحث اعتقادی وبصیرتی مطرح شد.
لذا برای پیشبرد اهداف نظامی واسلامی؛برگزاری اینگونه رزمایش ها دربرابر اهداف شوم دشمنان، ضروری وبازدارنده است.
ﺑﺴﻴﺠﻴﺎﻥ ﻣﺨﻠﺺ ﺑﺎﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮاﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻭﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاﻭ اﻟﺘﺰاﻡ ﺑﻪ ﻭﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺩﺭاﻳﻦ ﺭﺯﻣﺎﻳﺶ ﺣﻀﻮﺭﺩاﺷﺘﻨﺪﺗﺎﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻆﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭاﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎاﻧﻮاﻉ ﺳﻼﺡ اﺯﺟﻤﻠﻪ ﻛﻼﺷﻴﻨﻜﻒ,ﻗﻨﺎﺳﻪ,اﺭﭘﻲ ﺟﻲ, ﻭﻧﻴﺰاﺷﻨﺎﺷﺪﻥ ﺑﺎﺭﺯﻡ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ اﻧﻬﺎﻧﻴﺰﭘﺮﺩاﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ ﻧﻤﺎﺯﺟﻤﺎﻋﺖ ﻭاﺟﺮاﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻏﺪﻳﺮﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮﭘﺮﺩاﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
اﺯﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ ﺭﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﻧﻮاﻉ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﻲ,ﺻﺒﺤﮕﺎﻩ اﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ.
 
انتهای پیام/گ
 

[[{"fid":"6165","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"style":"height:191px; width:255px","class":"file-default media-element"}}]]

 

 

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید